About / Amdanom Ni

Welcome to our online Craft Shop!

 

We are very excited to share a selection of handmade, unique and special works of art from a variety of UK based artists and designers that we currently have in our craft shop. This online Craft Shop in its early stages and we will be adding more and more beautiful items as we go along. Feel free to take a look around and should you have any enquiries please use our contact details below.

To discover more about us such as our history, our exhibitions, education programme, café and more,  just click the link ‘Llantarnam Grange Arts Centre’ at the top of the page which will take you to our website. Subscribe to our newsletter here to hear about Craft Shop promotions, gallery events, new education projects and Café promotions too. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram to keep up to date, and thank you for visiting!

Any orders made from 22nd December 2020 will only be posted from 5th January 2021 onwards.


Croeso i'n Siop Grefftau ar-lein!


Rydyn ni’n llawn cynnwrf o gael rhannu detholiad o weithiau celfyddydol unigryw ac arbennig o waith llaw gan amrywiaeth o artistiaid a dylunwyr yn y DU sydd ar werth ar hyn o bryd yn ein siop grefftau. Mae ein Siop Grefftau ar-lein yn y camau cynnar a byddwn yn ychwanegu mwy a mwy o eitemau hardd wrth i ni ddatblygu. Mae croeso i chi fwrw golwg, ac os oes gennych unrhyw ymholiadau, defnyddiwch ein manylion cyswllt isod.

I gael gwybod mwy amdanom – ein hanes, ein harddangosfeydd, y rhaglen addysg, ein caffi, a mwy, cliciwch ar y ddolen ‘Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange’ ar frig y dudalen a bydd yn eich arwain i'n gwefan. Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr yma i glywed am y digwyddiadau hyrwyddo yn ein Siop Grefftau, digwyddiadau yn yr oriel, prosiectau addysg newydd, a'r cynigion arbennig yn y Caffi. Dilynwch ni ar Facebook, Twitter ac Instagram i gael y newyddion diweddaraf, a diolch am eich ymweliad!

Bydd unrhyw archebion a dderbynnir ar ol 22 Rhagfyr 2020 yn cael eu postio o 5 Ionawr 2021 ymlaen.